پنجشنبه, خرداد 11, 1402
تازه های اخبار، مقالات و یادداشت ها
تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی و سفارشی | تولید و توسعه نرم افزار های کاربردی و سفارشی بر پایه بروزترین و کاراترین تکنولوژی های روز
شرکت ستاک از سال 1381 در زمینه تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی فعالیت می نماید. با توجه به تجربیات کسب شده در این زمینه، تولید و ساخت نرم افزارهای کاربردی بر اساس متدلوژی های مختلف و مورد توافق با مشتری انجام می گردد. 
عمده متدلوژی تولید نرم افزار در این شرکت، متدلوژی RUP می باشد. البته برخی دیگر از متدلوژی ها نظیر Prototyping, SSADM از دیگر متدهای تجربه شده و جاری در این شرکت می باشند. کلیه فعالیتهای تولیدی نرم افزار شامل موارد زیر به طور مستقل و یکپارچه در حیطه عملیاتی تولید و توسعه محصولات نرم افزاری شرکت قرار دارند.
  • شناخت سیستم ها، مهندسی نیازها، انجام مطالعات محیطی و تدوین گزارش های مربوطه(بر اساس متدلوژی انتخابی) 
  • تحلیل و طراحی سیستم ها، تعریف معماری سیستم و تدوین گزارش های مربوطه(بر اساس متدلوژی انتخابی)
  • پیاده سازی سیستمهای طراحی شده (در محیط مشخص شده و با فناوری متناسب با شرایط سیستم مورد نظر)
  • آزمایش و صحت سنجی سیستم های تولید شده (بر اساس طرح تست مربوطه)
  • نصب و راه اندازی سیستم ها (به صورت آزمایشی و واقعی )
  • مستندسازی ( بر اساس متدلوژی انتخابی)
  • پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم ها
روشهای کاری تولید و توسعه نرم افزار در شرکت ستاک به صورت زیر می باشد :
  • کلیه مراحل انجام کار توسط پرسنل فنی شرکت صورت می پذیرد.
  • کلیه مراحل انجام کار به صورت پروژه های برون سپاری و با نظارت کارشناسان فنی شرکت انجام می پذیرد.
  • کلیه مراحل انجام کار به صورت مشترک با مشتری و با مسئولیت شرکت انجام می پذیرد.
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی