دوشنبه, مهر 11, 1401
تازه های اخبار، مقالات و یادداشت ها
مشاوره و مدیریت پروژه | شرکت ستاک پیشرو در ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
یکی از چالش های مهم در صنعت فاوا، مدیریت پروژه در این حوزه است و البته پاسخگویی به این چالش یکی از فعالیت های عمده و خدمات ویژه شرکت ستاک در حوزه مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات میباشد.
فرآیند مدیریت پروژه های صنعت فاوا، منطبق بر استانداردها و متدهای رایج بین المللی بوده و شامل خدمات ذیل میباشد؛
  • بر‌آورد و تخمین منابع مورد نیاز جهت انجام پروژه تعریف شده
  • تعیین واحدها، منابع انسانی، مسئولیت ها، طرح ها، استانداردها، متدولوژی و روش های حاکم در پروژه 
  • تعیین تفصیلی واحدهای فرعی پروژه نظیر واحدهای مدیریت تغییرات، مدیریت پیکر بندی،کنترل کیفیــــت، مدیریت ریسک، امکان سنجی، تست، اعتبار سنجی و صحت سنجی پروژه و ...
  • تعیین حوزه های مدیریت به فراخور زمینه و ابعاد پروژه های فاوا نظیر حوزه های تهیه طرح های جامع استراتژیک، مدل سازی سازمان و بهبود نظام های اجرایی(BPR) ، تحلیل و مهندسی نیازها، معماری سیستم، طراحی کلان و تفصیلی سیستم، تولید و ساخت سیستم، تست و آزمایش، استقرار و راه اندازی سیستم ، تبدیل و انتقال داده ها(مهاجرت اطلاعات)، بهینه سازی سیستم ها، پشتیبانی، آموزش و نگهداری سیستم و نهایتاً توسعه و گسترش سیسم ها.
  • تعیین ریسک های بالقوه در پروژه و نحوه کنترل ‌‌‌آنها
  • مدیریت منابع پروژه (شامل زمان، نیروی انسانی ، تجهیزات ، فرآ‌ورده ها و... )
  • ارزیابی پیشرفت پروژه، منابع مصرف شده و تهیه گزارشات کنترلی لازم جهت اعلام به سایر عوامل درگیر در پروژه (کارفرما/ ناظر/ مدیریت ارشد سازمان و...)
انتخاب متدولوژی برای تعیین چهارچوب کلی، گام های پروژه و جزئیات فرآیندها ، فرآورده های رسمی قابل تحویل و همچنین برخی از استانداردها، طرح ها و قالب های پروژه و نیز بهره گیری از ابزارهای مناسب جهت مدیریت متاثرتر پروژه ها و بررسی دقیق وضعیت پیشرفت پروژه، وضعیت مصرف منابع و ... از سیاست های عمده شرکت ستاک برای ارائه هرچه بهتر خدمات در حوزه مدیریت و راهبری پروژه های فاوا میباشد.
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی