دوشنبه, مهر 11, 1401
تازه های اخبار، مقالات و یادداشت ها
نظارت و کنترل پروژه | نظارت و کنترل پروژه های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات
نظارت و کنترل پروژه های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و در عین حال تضمین کیفیت فراورده ها و خروجی این پروژه ها، یکی دیگر از خدمات یکپارچه ستاک در حوزه مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات میباشد.
  • حضور در جلسات مدیرت و راهبری پروژه 
  • بررسی گزارشات رسمی و غیر رسمی مرتبط با پروژه
  • نظارت بر نحوه بکارگیری استانداردها، متدها و راهکارها در پروژه 
  • حصول اطمینان از ارائه مستندات با کیفیت توسط مجری مطابق با مفاد قرارداد اجرای پروژه 
  • کنترل پیشرفت کار پروژه از نظر حجم کار، زمان بندی، کیفیت و جذب منابع انسانی بکار گرفته شده و مقایسه آن با اقلام پیش بینی شده اولیه 
  • ارائه گزارش های کنترلی و نظارتی دقیق برای مدیران ارشد سازمان
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی