دوشنبه, مهر 11, 1401
تازه های اخبار، مقالات و یادداشت ها
مجوزها و عضویت ها| حضور فعال شرکت ستاک در مجامع صنفی و علمی همیشه در دستور کار مدیران آن بوده است.
www.pgp.ir
هیچ موضوعی در فایل وجود ندارد
هیچ یادداشتی در فایل وجود ندارد
هیچ موضوعی در فایل وجود ندارد
هیچ یادداشتی در فایل وجود ندارد
عضویت در مجامع داخلی و بین المللی | لیست مجامع و انجمن ها و کانون هایی که ستاک در آن ها عضویت دارد
 • عضو شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
 • عضو کميته فنی فناوری اطلاعات ایران (ISIRI/ITTC) زیر نظر مرکز فاوای نهاد ریاست جمهوری
 • عضو انجمن بین اللملی توسعه دهندگان فناوری های شناسایی از طریق امواج رادیویی Mifare
 • عضو انسیتیتوی جهانی توسعه ابزارهای شناسایی و ردیابی الکترونیکیIDTechEx
 • عضوسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • عضو اتحادیه کامپیوتر و انفورماتیک (پروانه تولید نرم افزار- درجه ممتاز)
 • عضو انجمن تحقیق و توسعه ایران
 • عضو مرکز تبادل فناوری کشور (فن بازارملی ایران)
 • عضو خانه نوآوران صنعت ایران
 • عضو انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی (IRASIS)
 • عضو انجمن توسعه بهره وری ایران
 • عضو کمیته مطالعات فناوری اطلاعات
 • عضو انجمن جهانی توسعه دهندگان نرم افزارهای متن باز و...
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی